Có nhiều hướng tiếp cận khi đối diện với một dự án. Nhưng giải pháp tối ưu vẫn là dựa trên những ưu khuyết điểm đang tồn tại để xử lý và phát huy nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất theo nhu cầu đặt ra.
Thiết kế biệt thự Quỳnh Hoa, Lâm Đồng.
Thiết kế: HT Archi (https://www.facebook.com/htarchitert/)
❤️Năm thiết kế xây dựng: 2020
❤️Đang trong quá trình xây dựng.